You are currently viewing 70 dni jak 70 lat

70 dni jak 70 lat

Dzisiaj adresy Żeromskiego… 🏘 Większość kojarzy liceum z budynkiem przy ul. Platynowej 1. Jednak szkoła, choć na Woli, to swoje korzenie miała w budynku przy ul. Żytniej, który dzieliliśmy ze Szkołą Podstawową nr 166. Obie szkoły rozwijały się, a uczniów przybywało. Zwiększające się z roku na rok trudności lokalowe zmobilizowały kierownictwo liceum do starań o uzyskanie własnej siedziby. Dyrektor Janusz Marcinkowski uznał, że najlepszym budynkiem będzie ten wznoszony wówczas przy ulicy Platynowej. Ta decyzja rozpoczęła nowy rozdział w historii liceum. W 1964 roku ostatecznie przeprowadziliśmy się do „szklanego domu”, w którym jesteśmy do dziś 🏢🏠