You are currently viewing Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Paweł Karol Małachowski został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Gratulacje!