You are currently viewing Projekt Młode Głowy

Projekt Młode Głowy

Informujemy, że XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego przystąpiło do projektu badawczego MŁODE GŁOWY. 

Projekt realizuje założona przez Martynę Wojciechowską Fundacja UNAWEZA, we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg. 

Oficjalna strona projektu: www.mlodeglowy.pl 

Drodzy Uczniowie – bardzo liczymy na Wasze szczere zaangażowanie w badanie. Dzięki anonimowym ankietom powstanie Kampania Społeczna pomagająca młodzieży w Polsce, czyli także Wam samym, lepiej poznać siebie, lepiej radzić sobie ze stresem oraz lepiej myśleć o sobie. W najbliższym czasie otrzymacie prośbę o wypełnienie anonimowej ankiety (na lekcji informatyki). Od autentycznych odpowiedzi i od szczerego zakomunikowania jakie są Wasze problemy zależeć będzie kształt Kampanii Społecznej oraz stopień jej dopasowana do Waszych potrzeb. Zgodnie z zasadą „co dasz-to otrzymasz” J Prosimy, podejdźcie do ankiety poważnie, gdyż jest to bardzo ważne.  

Uwierz, że „Twój Głos Ma Moc” i wyraź swoje zdanie! 

O szczegółach badania koordynatorki Projektu w szkole, będą systematycznie informowały poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy uważnie analizować otrzymywane w Librusie informacje z tematem: Projekt MŁODE GŁOWY.  

Koordynatorkami Projektu w szkole są psycholog szkolny Anna Susidko oraz pedagog szkolny Aleksandra Iwanowska.