You are currently viewing Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

Olimpiady przedmiotoweolimpiady, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.