You are currently viewing Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Produkty zebrane w naszej szkole w trakcie zbiórki realizowanej przez Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we współpracy ze szkolnym kółkiem wolontariatu, zostaną wykorzystane przez wolontariuszy PCK do przygotowania paczek na Wielkanoc, a następnie w okresie przedświątecznym zostaną one przekazane osobom potrzebującym, m.in. Kombatantom i Powstańcom Warszawy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za tak liczne wsparcie akcji!!