You are currently viewing Ogólnokrajowy ranking liceów na rok 2024 WaszaEdukacja.pl

Ogólnokrajowy ranking liceów na rok 2024 WaszaEdukacja.pl

W ogólnokrajowym rankingu liceów na rok 2024, który został zorganizowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1978 liceów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które spełniły tym samym wymogi regulaminu.

Podczas sporządzania rankingu liceów, uwzględniono różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Na liście uwzględniono wyniki egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz osiągnięcia w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych W tym roku w związku z nowym typem egzaminu maturalnego, wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla liceów nie były publikowane, tak więc kryterium to nie było brane pod uwagę w tym roku.

https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea