You are currently viewing Patronat Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Patronat Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

12 kwietnia 2024 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Realizacja porozumienia polegać będzie na objęciu przez AEH patronatem klasy z rozszerzeniem matematyki, geografii i informatyki.