II termin Sprawdzianu Kompetencji Językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w XXXIII Dwujęzycznym LO im. Mikołaja Kopernika (ul. Bema 76)

UWAGA !!!

II termin Sprawdzianu Kompetencji Językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy
z uzasadnionych powodów nie przystąpili do sprawdzianu
w I terminie i złożyli podanie do Dyrektora Szkoły:

piątek 21 czerwca 2024 r. godz. 13:30
w XXXIII Dwujęzycznym LO im. Mikołaja Kopernika (ul. Bema 76)