Klasa matematyczno-fizyczno- informatyczna

Klasa dla uczniów ambitnych, pracowitych, uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych dalszą nauką m.in. na kierunkach technicznych, matematycznych lub ekonomicznych.

3. miejsce w Polsce – matura z matematyki – poziom rozszerzony

  • wysoki poziom nauczana przedmiotów rozszerzonych: matematyki, informatyki i fizyki,
  • przygotowanie do studiów na kierunkach technicznych, matematycznych i ekonomicznych,
  • udział w projektach przeznaczonych dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych: Matematyka dla Ciekawych Świata (UW) oraz Mini Akademia Matematyki (PW),
  • udział w wykładach i laboratoriach na wydziale Fizyki UW,
  • sukcesy uczniów: finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej, laureat oraz finalista Olimpiady Statystycznej, finaliści konkursów organizowanych przez PW, UKSW.

Przedmioty dodatkowe:

  • zajęcia fakultatywne związane z zainteresowaniami uczniów (koło matematyczne – olimpijskie).

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka6776
fizyka2343
informatyka2232

Regulamin rekrutacji Pobierz