Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką modułową

Klasa dla uczniów ambitnych, pracowitych, uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych dalszą nauką m.in. na kierunkach technicznych, matematycznych, informatycznych lub ekonomicznych.

Wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych

  • planowana kontynuacja współpracy z ING Hubs Poland oraz objęcie klasy patronatem Politechniki Warszawskiej,
  • udział w projektach przeznaczonych dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych: Matematyka dla Ciekawych Świata (UW) oraz Mini Akademia Matematyki (PW),
  • udział w wykładach i laboratoriach na Wydziale Fizyki UW,
  • sukcesy uczniów: finalista LXXIII Olimpiady Matematycznej, laureat oraz finalista Olimpiady Statystycznej, finaliści konkursów organizowanych przez Politechnikę Warszawską i UKSW,
  • informatyka modułowa realizowana w ramach modułów: analizy danych, programowania i zastosowania informatyki w praktyce.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka5666
fizyka2333