KLASA MATEMATYCZNO – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami przyrodniczymi i ścisłymi, zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach medycznych, przyrodniczych lub technicznych.

4. miejsce w Warszawie pod względem liczby studentów na WUM

3. miejsce w Polsce – matura z matematyki – poziom rozszerzony

  • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyki, biologii i chemii,
  • zajęcia laboratoryjne we współpracy z uczelniami,
  • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • wykłady w Instytucie Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk,
  • sukcesy uczniów w Konkursach Młodych Naukowców Unii Europejskiej EUCYS oraz E(x)plory,
  • w planie współpraca z Wydziałem Chemii UW oraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka5667
biologia2333
chemia2433

Regulamin rekrutacji Pobierz