KLASA MATEMATYCZNO – MEDYCZNA

Klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami przyrodniczymi, zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach medycznych (kierunek lekarski, lekarsko–dentystyczny, fizjoterapia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria itp.), przyrodniczych, technicznych lub ścisłych.

Sukcesy uczniów w konkursach dla młodych naukowców w kraju i zagranicą (EUCYS, Explory, Regeneron ISEF w USA), laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, finaliści Olimpiady Biologicznej.

  • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych,
  • planowana kontynuacja programu patronackiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • klasa objęta współpracą z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • zajęcia laboratoryjne we współpracy z uczelniami,
  • wyjścia terenowe i wycieczki przyrodnicze,
  • przygotowanie i realizacja projektów naukowych.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka5656
biologia2333
chemia2333