KLASA MATEMATYCZNO-CHEMICZNA

Klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach technicznych, przyrodniczych lub medycznych

3. miejsce w Polsce – matura z matematyki – poziom rozszerzony

  • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyki, chemii,
  • zajęcia laboratoryjne we współpracy z uczelniami,
  • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • sukcesy uczniów w konkursach dla młodych naukowców,
  • możliwość nauki fizyki lub biologii w grupach międzyoddziałowych,
  • w planie współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmioty dodatkowe:

  • wybór biologia / fizyka,

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka5666
chemia3444