• Rozszerzony program nauczania języka polskiegojęzyka angielskiegohistorii i wiedzy o społeczeństwie
  • Języki: angielski + do wyboru: niemieckifrancuski lub hiszpański
  • Zajęcia dodatkowe: Edukacja prawna
  • Klasa patronacka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych
  • Matura dwujęzyczna z języka angielskiego 
  • Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 3 czerwca 2022 r. godz. 9.30. Szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 2 czerwca 2022 r.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

  • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Siatka godzin klasa 1EPobierz
Regulamin rekrutacji Pobierz