Klasa dwujęzyczna, humanistyczna z elementami prawa

Patronat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Klasa dla uczniów ambitnych, kreatywnych i uzdolnionych językowo, planujących studia prawnicze, humanistyczne, lingwistyczne lub społeczne.

Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach: laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, finalista Olimpiady Historycznej, finalistka Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat Olimpiady Wiedzy o Prawie, laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, laureaci Olimpiady Wiedzy o III RP.

 • współpraca z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych,
 • wyjścia do Sejmu i Senatu,
 • zajęcia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Sądzie Rejonowym, Sądzie Okręgowym,
 • udział w programach i projektach, np. „Młodzi głosują”
 • obowiązkowa matura dwujęzyczna z języka angielskiego ułatwia start na uczelnie w Unii Europejskiej,
 • jedne z najwyższych wyników w Polsce z matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym,
 • dni językowe, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych,
 • bogaty zasób literatury i czasopism anglojęzycznych regularnie wzbogacany o nowości oraz szkolny punkt book–crossing’u,
 • język angielski nauczany dwujęzycznie jednocześnie przez dwóch różnych nauczycieli (przez cztery lata),
 • przedmioty prowadzone dwujęzycznie: historia, biznes i zarządzanie, biologia, matematyka,
 • przedmioty uzupełniające: edukacja prawna,
 • wykłady z prawa – współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

Klasa dla uczniów ambitnych, kreatywnych i uzdolnionych językowo.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
język polski5676
historia3343
wos2222
język angielski(dwujęzyczny)6665
 • Matura dwujęzyczna z języka angielskiego 
 • Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 7 czerwca 2024 r. godz. 13.30. Szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 4 czerwca 2024 r.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

 • Jeśli wybierzesz oddział dwujęzyczny musisz uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, aby wziąć udział w kwalifikacji.

Warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.