Klasa dwujęzyczna, humanistyczna z elementami prawa

Patronat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Klasa dla uczniów ambitnych, kreatywnych i uzdolnionych językowo.

5. miejsce w Warszawie – wynik matury dwujęzycznej z języka angielskiego

5. miejsce w Warszawie – historia na poziomie rozszerzonym

5. miejsce w Warszawie – wos  na poziomie rozszerzonym

Matura dwujęzyczna z języka angielskiego ułatwia start na uczelnie w Unii Europejskiej.

  • przedmioty prowadzone dwujęzycznie: biznes i zarządzanie, biologia, marketing,
  • przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, marketing,
  • wykłady z prawa – współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
polski5677
angielski6665
historia3343
wos2222
  • Rozszerzony program nauczania języka polskiegojęzyka angielskiegohistorii i wiedzy o społeczeństwie
  • Języki: angielski + do wyboru: niemieckifrancuski lub hiszpański
  • Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych
  • Matura dwujęzyczna z języka angielskiego 
  • Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 2 czerwca 2023 r. godz. 10.00 oraz godz. 13.00 Szczegóły organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 1 czerwca 2023 r.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

  • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

  • Jeśli wybierzesz oddział dwujęzyczny musisz uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, aby wziąć udział w kwalifikacji.

Warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.

Regulamin rekrutacji Pobierz