Klasa matematyczno-geograficzna

Klasa dla uczniów ambitnych, o uzdolnieniach analitycznych, zainteresowanych geografią, planujących studia techniczne, analityczne, menadżerskie, w tym z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości oraz społeczne.

  • Wysoki poziom nauczana przedmiotów rozszerzonych,
  • Planowana kontynuacja programu patronackiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Przygotowanie do olimpiad i konkursów z zakresu geografii, statystyki i przedsiębiorczości: Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości, Finalista Olimpiady Geograficznej, Finalista Olimpiady Ekonomicznej,
  • Udział w zajęciach organizowanych przez UW,
  • Realizacja projektów edukacyjnych,
  • Zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników naukowych uczelni.

Przedmiot uzupełniający: statystyka.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka5566
geografia2333
język angielski4455