Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim

Klasa dla uczniów ambitnych, o uzdolnieniach analitycznych, zainteresowanych geografią.

3. miejsce w Polsce – matematyka – poziom rozszerzony

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych: matematyki, geografii, języka angielskiego,
 • przygotowanie do studiów na kierunkach ekonomicznych (zarówno na uczelniach polskich, jak i zagranicznych), geograficznych oraz matematycznych,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów z zakresu geografii, statystyki i przedsiębiorczości: Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości, Finalista Olimpiady Geograficznej,
 • umowa patronacka zawarta 19.01.2023 r. z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmioty dodatkowe:

 • elementy statystyki,
 • zajęcia fakultatywne związane z zainteresowaniami uczniów.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
matematyka5666
geografia2344
angielski4455
 • Rozszerzony program nauczania matematykigeografiijęzyka angielskiego
 • Języki: angielski + do wyboru: niemieckifrancuski lub hiszpański
 • Udział w zajęciach organizowanych przez SGH i UW
 • Realizacja projektów edukacyjnych
 • Zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników naukowych uczelni

Regulamin rekrutacji Pobierz