Klasy w Szkole

Klasa

 • Rozszerzony program nauczania matematyki (od 1 klasy), geografii, języka angielskiego (od 1 klasy))
 • Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański
 • W proponowanej klasie udział w warsztatach na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • W programie klasy udział w zajęciach organizowanych przez SGH i UW
 • Współpraca z Europejską Szkołą Liderów
 • Zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników naukowych uczelni
 • Przedmioty punktowane w rekrutacji:
 • j. polski, j. obcy, matematyka, geografia.

  Wyniki matury 2018
  geografia - poziom rozszerzony - 9 miejsce w Warszawie
  wynik centylowy z geografii w ogólnopolskim rankingu maturalnym 95%
  finalista Olimpiady Geograficznej w 2014 r.

  Pliki do pobrania