Maturzyści zdający egzamin w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024, otrzymają nie jeden, a dwa arkusze egzaminacyjne na maturze pisemnej z języka polskiego. 

 • Pierwszy arkusz będzie zawierał dwa testy:
  • Część 1. Język polski w użyciu (5–7 zadań; maksymalnie 10 punktów) 
   Ten test będzie zawierał dwa teksty na zbliżone tematy wraz z zadaniami. Zadania będą sprawdzały umiejętności uczniów w obszarze: czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad pisowni i posługiwania się poprawną polszczyzną, a także pisania notatki syntetyzującej.
  • Część 2. Test historycznoliteracki (6–15 zadań; maksymalnie 15 punktów) 
   Ten test będzie obejmował co najmniej 2 zadania egzaminacyjne dotyczące każdej z grup okresów literackich. Zadania opracowane będą na podstawie krótkich tekstów literackich, nieliterackich i ikonografii. 
    
 • Drugi arkusz to jedno zadanie – zadanie rozszerzonej odpowiedzi – polegające na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów (maksymalnie 35 punktów). Tematy nie będą wskazywać konkretnej lektury obowiązkowej, co oznacza, że uczeń będzie mógł wybrać lekturę samodzielnie spośród wszystkich lektur obowiązkowych.

Egzamin maturalny ustny z języka polskiego będzie składał się z wylosowanego zestawu 2 zadań (maksymalnie 30 punktów): 

 • polecenie 1. z puli zadań jawnych sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej; listę znajdą Państwo TUTAJ
 • polecenie 2. dotyczy zagadnienia z literatury lub innych dziedzin sztuki albo języka; uczeń powinien omówić je na podstawie dołączonego tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego.