Zdający maturę z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 otrzymają arkusz egzaminacyjny, w którym: 

 • za zadania zamknięte będzie można otrzymać 29 punktów, za zadania otwarte – 17 punktów;
 • będzie od 7 do 13 zadań otwartych; rozwiązać należy jedno zadanie na dowodzenie; usunięto zadania na dowód geometryczny oraz wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczono wymagania dotyczące wielomianów, a także wymagania ze stereometrii, m.in. całkowicie usunięto zagadnienia dotyczące brył; 
 • wśród zadań otwartych mogą pojawić się m.in.: 
  • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym wyrazem lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi,
  • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania, 
  • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji; 
 • wśród zadań zamkniętych mogą pojawić się m.in.: 
  • zadania wyboru wielokrotnego, 
  • zadania typu prawda-fałsz, 
  • zadania na dobieranie;
 • może wystąpić jedna lub kilka wiązek zadań; wiązka składa się z zestawu od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.