Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

A

A1 Klasa matematyczno – Fizyczno- informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka i fizyka
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

A2 Klasa matematyczno – ekonomiczna z elementami analizy danych

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

B

Klasa biologicznochemiczna z elementami wiedzy medycznej

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

C

Klasa matematyczno- BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia i chemia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

D

Klasa matematyczno- CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

E

Klasa dwujęzyczna, humanistyczna z elementami prawa

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

*Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

F

Klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański