You are currently viewing Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III  29 kwietnia 2022 roku

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III 29 kwietnia 2022 roku


Platynowe pióro Stefana Żeromskiego dla najlepszego ucznia liceum
Paulina Parol

Złote pióro Stefana Żeromskiego dla najlepszego ucznia klasy III. Rok szkolny 2021/2022 (nagroda ufundowana przez Radę Rodziców) Maja Szymańska