You are currently viewing Inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

Program uroczystości:
1 września 2022 r. (czwartek)
Godz. 9:00  Klasy drugie- rozpoczną rok szkolny od spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Godz. 10:00 Klasy trzecie – zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.  
Godz. 11:00 Klasy czwarte – zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.  
 
Klasy pierwsze – zapraszamy na uroczystość inaugurującą rok szkolny 2022/2023 z okazji 70-lecia szkoły- sala gimnastyczna.
Godz. 12:00  klasy I A,B,C,D,E,F
Następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach.