You are currently viewing Wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości i działaniu społecznym.

Wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości i działaniu społecznym.

 Uczniowie z klas: IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE,IIIF,IIIFG  wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii” i odnieśli wielki sukces.

Stu osiemdziesięciu  uczniów naszej szkoły ukończyło projekty społeczne i zdobyło tytuły finalistów oraz certyfikaty Project Management Principles.

 Ogromne zaangażowanie  nauczyciela Ireneusza Jundziłła przyniosło satysfakcję z II miejsca w Polsce w rankingu szkół. To nowa forma wyróżniania szkół ponadpodstawowych, które stawiają na wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości i działaniu społecznym. https://zwolnienizteorii.pl/ranking

Młodzież w swoich projektach poruszała  problemy społeczne, pozyskiwała fundusze na realizację działań oraz zdobywała doświadczenie w kształtowaniu kompetencji przyszłości.

Na poziomie szkoły tytuł Brązowego Wilka, z największą ilością punktów, zdobył projekt „Wyższy Poziom Zieleni”

Baranowski Piotr

Głębocki Stanislaw

Marciniuk Stanisław

Projekt społeczny „Wyższy Poziom Zieleni” to ogólnopolska inicjatywa tworzenia zieleni na dachach w dużych miastach. Chcemy uświadamiać ludzi o ekologicznych, jak i ekonomicznych korzyściach wynikających z tej innowacji. Chcielibyśmy również zachęcić warszawskie szkoły do korzystania z tego rozwiązania https://www.facebook.com/Wyższy-poziom-zieleni-106489268118246/