W imieniu Dyrekcji, Wychowawców klas IV oraz Grona Pedagogicznego dedykujemy tę piosenkę Wszystkim Maturzystom z XL LO.

Dedykujemy tę piosenkę Wszystkim Maturzystom z XL LO Wystąpili: Wojciech Błaszczykiewicz- nauczyciel geografii, Wojciech Winiarek – nauczyciel wychowania fizycznego, Piotr Kur- nauczyciel etyki oraz uczeń klasy IIIF- Maciej Jastrzębski.

https://www.facebook.com/100000497575068/videos/154259134031893