Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego w roku 2022

Zapraszamy do odbioru świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego wg harmonogramu we wtorek, 05 lipca 2022 roku w następujących godzinach:

•11:00 – 3A,  Sekretariat

•13.00 – 3B  s. 18   D. Brodziak

•13:00 – 3C  s. 19   K. Skiba

•13:00 – 3D s. 16   R. Szwal

•11:00 – 3E   Sekretariat

•11:00 – 3F   Sekretariat

•13:00 – absolwenci z lat poprzednich W SEKRETARIACIE •

  •lub po tym terminie w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 odbiór w sekretariacie szkoły.