You are currently viewing Finał Zwolnionych z Teorii

Finał Zwolnionych z Teorii

W naszej szkole w roku szkolnym 2022/23 uczniowie z klas III zrealizowali 24 projekty. Zapraszamy do naszego fanpage Zwolnieni Żeroma