You are currently viewing Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE  odbędą się w formie pisemnej i ustnej według następującego harmonogramu:

  • 25.08.2022 r. czwartek  g. 9:00

EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI dla uczniów klas 1a,2a,2d,2b,2f,3b,3d

  • 26.08.2022 r. piątek  g. 9:00

EGZAMIN POPRAWKOWY Z FIZYKI dla uczniów klas 2a

  • 26.08.2022 r. piątek   g. 9:00

EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII  dla uczniów klas 2B, 3C

Życzymy powodzenia!