You are currently viewing Laureatka Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy  2022

Laureatka Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy 2022

Nagroda m.st. Warszawy  przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta.

Pani Dyrektor Anna Szczepańska-Filipp została laureatką nagrody w 2022 roku. Społeczność całej szkoły serdecznie gratuluje!!!