You are currently viewing Edukowanie młodych, aby świadomie dokonywali zdrowych wyborów! Targi Zdrowia

Edukowanie młodych, aby świadomie dokonywali zdrowych wyborów! Targi Zdrowia

Edukowanie młodych, aby świadomie dokonywali zdrowych wyborów!

Platforma Sport, Życie i Zdrowie / Dunaj Instytut Dialogu zorganizowała wyjątkowe Targi Zdrowia w warszawskim XL LO im. Stefana Żeromskiego, aby zwiększać świadomość na temat uzależnień. Nasi młodzi przyjaciele mogli uczyć się od wspaniałych ekspertów. Na wydarzeniu gościliśmy p. Katarzynę Szczepaniak z Uniwersytetu SWPS, która dzieliła się z nami doświadczeniem pracy z młodzieżą dotyczącą m.in. tego, jak sztuka może wpływać na nasze zdrowie (https://realneprojekty.pl/). Były z nami również p. Dorota Szczęsna oraz p. Agnieszka Jędrzejewska – terapeutki ze Stowarzyszenia KARAN, które od strony psychologicznej w interaktywny sposób opowiedziały o uzależnieniach.

Wystąpiły także studentki ostatniego roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które przedstawiły, jak długotrwałe korzystanie ze szkodliwych substancji wpływa na nasze zdrowie fizyczne.

Całość zakończyliśmy quizem Kahoot, w którym uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą, otrzymali specjalne nagrody! #ŻyjZdrowo#PodnosimyŚwiadomość#ŚwiadomośćUzależnień💪