You are currently viewing Platynowe pióro Stefana Żeromskiego dla najlepszego ucznia na zakończenie klasy IV.
Platynowe pióro Stefana Żeromskiego dla Antoniego Maciejewskiego

Platynowe pióro Stefana Żeromskiego dla najlepszego ucznia na zakończenie klasy IV.

Nagroda dla najlepszego ucznia na zakończenie klasy IV- Antoni Maciejewski
1. Platynowe pióro Stefana Żeromskiego otrzymuje wybitny absolwent klasy IV, który w
wyniku klasyfikacji końcowej (klasy 1-4) uzyskał najwyższą średnią ocen w latach 2019-2023.

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów przez Radę Rodziców