You are currently viewing Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

7 CZERWCA 19.00 Wiśniowy sad Teatr Polski 2a,1c
8 CZERWCA 19.00 Wiśniowy sad Teatr Polski 3b,3e,1b
15 CZERWCA GODZ. 19.00 Mąż i żona 3c, 3a
2 czerwca 2022 godz. 19.30 Wysokie kobiety 1d,2d
23 września 2022 godz.12.00 Awantura w Chioggi 2f, 3f