You are currently viewing Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV

28 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości miało miejsce pożegnanie starego sztandaru szkoły i przekazanie nowego. Uczniowie klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły, najlepszych wyróżniono dyplomami uznania🥇🏆. Zostały wręczone nagrody, m.in dla Pani Dyrektor Anny Szczepańskiej- Filipp za 30- letnią pracę na rzecz szkoły oraz dla Antoniego Maciejewskiego za najwyższą średnią w szkole.🏆🏆🖋.Podziękowano także rodzicom najbardziej zaangażowanym w życie szkoły oraz wychowawcom klas czwartych.❤ Oprawa muzyczna została zapewniona przez nauczycieli i absolwentów XL LO.