You are currently viewing II termin sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się w piątek 21 czerwca br. o godzinie 13:30.

II termin sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się w piątek 21 czerwca br. o godzinie 13:30.

W piątek 7 czerwca 2024 r. o godzinie 13:30 odbył się sprawdzian kompetencji językowych
z języka angielskiego do oddziałów dwujęzycznych w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Wyniki będą widoczne w elektronicznym systemie rekrutacji na koncie kandydata
po 13 czerwca 2024 r.

Sekretariat nie udziela informacji w sprawie wyników.

Podania złożone do Dyrektora Szkoły o możliwość przystąpienia do SKJ z języka angielskiego w II terminie z uzasadnionych powodów nieobecności na I terminie zostały rozpatrzone pozytywnie.


II termin sprawdzianu kompetencji językowych odbędzie się w piątek 21 czerwca br. o godzinie 13:30. Szczegóły zostaną podane na naszej stronie internetowej.