You are currently viewing Sadzenie drzew przez maturzystów

Sadzenie drzew przez maturzystów

29 kwietnia 2022 r. maturzyści szkół wolskich, sadzili drzewa w parku Księcia Janusza w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział p. Grażyna Orzechowska-Mikulska z-ca Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola, p. Mariola Zielińska Naczelnik Wydziału Oświaty.